Plattkamera

Plattkamera

Tanken med verktyget "Plattkamera" är att det ska vara som en skanner. Istället för en separat skanner använder man Android™s inbyggda kamera.

Man lägger tavlan eller dokumentet på ett plant underlag. Gärna utomhus när det är molnigt då ljuset är bättre fördelat.

Med hjälp av appens visningspilar ser du när kameran är plan.

Ta fotot genom att göra ett ljud! Detta är en fördel då fingrarna kan vara upptagna med att hålla kameran.

Funktioner

Denna app finns endast tillgänglig på begäran till Support.

Teknisk support

Bilder från appen

Specifikationer

Fler appar