counter
Verktyg för Android
Ögonvilarvissla
En vissla som ljuder regelbundet för att påminna om att ta en ögonpaus från skärmarbetet
Passepartout
Det här är ett verktyg för att bestämma vilken ram och passepartout som passar bäst till en bild man vill rama in.
Live Placement
Ett verktyg för att kolla om ett föremål passar in. Förhandsgranskning med hjälp av din kamera.
Plattkamera
Ta foto med en ljudsignal då kameran är platt.
Säsongens Frukt
Säsongens Frukt är en applikation för Android mobiltelefoner som visar den frukt som är färskast och mest näringsrik vid just denna period på året.
Säsongens Grönt
Appen Säsongens Grönt listar de grönsaker som är färskast och mest näringsrika just nu.