Bruksanvisning för Ögonvilarvissla

Ögonaktivering för Android™

Instruktioner

Använd På/Av knappen för att aktivera/deaktivera visslan. Denna inställning får effekt direkt och har företräde framför övriga inställningar.

Med Paussignal varje (min) kan man ange det intervall i minuter med vilket visslan ska ge paussignal. Forskare rekommenderar minst en paus var tjugonde minut för att ciliärmuskeln ska hålla upp i hög ålder.

Vilolängd (s) är den tid i sekunder som man ska låta ögat vila. Rekommendationen är att ta en paus på minst tjugo sekunder för att ciliärmuskeln ska hålla upp i hög ålder.

Om du har aktiverat Vibrera så kommer visslan att vibrera istället för att låta när telefonen är i tyst läge eller om du pratar i telefon.

Med Tillåt skärmtid endast mellan kan du automatiskt aktivera/deaktivera visslan för normal arbetstid. Ställ in start- och sluttid med knapparna. Automatiken används endast om visslan är i på-läge. Med medföljande widget blir hantering av av/på/schemalagd tid enklare. Om du inte kan se inställningen så är det bara att skrolla nedåt.

Widget

Med widgeten kan du snabbt kontrollera visslan. Ett klick ändrar på/av. Den visar också pausinformation genom sina olika utseenden. Om visslan har stängts av automatiskt med hjälp av schemainställningarna trycker du en gång för att aktivera, ännu en gång för att deaktivera och ett tredje tryck kommer att återgå till automatiskt läge. Grön widget innebär att verktyget är aktivt och verkar i dina ögons intresse. Röd wiget innebär att du bör ta en ögonpaus.

Olika widgetutseenden och betydelse:

Vilande katt Ögonvilarvisslan är av. Inga signaleringar sker förrän visslan aktiveras.

Aktiv katt Ögonvilarvisslan är på. Visslan kommer att signalera paus för ögonen var tjugonde minut. När paus är över ges klarsignal.

Jamande katt Ögonvilarvisslan signalerar paus. När den här widgeten visas så är det paus och du bör inte ha ögonen på skärmen förrän visslan ger klarsignal. Widgeten återgår till normalt utseende när rasten är över.

Sömnig katt Ögonvilarvisslan meddelar att dagens skärmtid är över. Passa på att vila ögonen tills nästa dag kommer. Nästa dag återaktiveras visslan vid angivet klockslag. Man kan tillfälligt återaktivera visslan genom att klicka på denna widget. Detta är användbart om man t.ex. börjar tidigare eller slutar senare än vanligt.

Till appen