Bruksanvisning för Säsongens Frukt

Näringsrika frukter med Android™

Instruktioner

När du startar appen kommer det att visas en lista över de frukter och bär som är i säsong just nu.

På varje rad visas en frukt. Ifall det är en uppåtgående pil framför frukten så betyder det att när som helst nu kommer frukten att mogna. Är pilen å andra sidan nedåtgående betyder det att säsongen för frukten snart är över.

Frukt snart i säsong

Klicka på frukten för att se den tydligare och läsa mer. Du kan också hålla still på raden för att få upp en meny. Med hjälp av menyn kan du direkt söka mer information om frukten på internet.

Längst ned på skärmen finns tre knappar: Tidigare,Nu,Senare. Trycker du på Nu-knappen kommer listan som presenteras att gälla för dagens datum. Eftersom säsonger varierar med vädret år från år så finns även de båda andra knapparna.

Tidigare-knappen går tillbaka ett steg i årsindelningen, för varje gång man trycker hoppas ett steg tillbaka. Motsvarande fast på andra hållet gäller Senare knappen. För varje tryckning på Senare visas frukter som mognar än senare på säsongen.

Ett enda tryck på Nu återställer listan till de frukter som är i säsong just nu.

Till appen