Bruksanvisning för Säsongens Grönt

Näringsrika grönsaker med Android™

Instruktioner

När du startar appen kommer det att visas en lista över de grönsaker som är i säsong just nu.

På varje rad visas en grönsak. Ifall det är en uppåtgående pil framför grönsaken så betyder det att när som helst nu kommer grönsaken att mogna. Är pilen å andra sidan nedåtgående betyder det att säsongen för grönsaken snart är över.

Grönsaker snart i säsong

Klicka på grönsaken för att se den tydligare och läsa mer. Du kan också hålla still på raden för att få upp en meny. Med hjälp av menyn kan du direkt söka mer information om grönsaken på internet.

Längst ned på skärmen finns tre knappar: Tidigare,Nu,Senare. Trycker du på Nu-knappen kommer listan som presenteras att gälla för dagens datum. Eftersom säsonger varierar med vädret år från år så finns även de båda andra knapparna.

Tidigare-knappen går tillbaka ett steg i årsindelningen, för varje gång man trycker hoppas ett steg tillbaka. Motsvarande fast på andra hållet gäller Senare knappen. För varje tryckning på Senare visas grönsaker som mognar än senare på säsongen.

Ett enda tryck på Nu återställer listan till de grönsaker som är i säsong just nu.

Till appen