counter

Sekretesspolicy för Live Placement

I.T. Nilsson behåller ingen information om dig eller din enhet förutom det som behövs av skattemässiga skäl.

Informationen som finns delas inte med någon annan än i förekommande fall på begäran av skattemyndigheten.